Chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)- Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2023)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 82 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2023) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Sáu, 08/12/2023 23:09

MẶT TRẬN NGOẠI GIAO GÓP PHẦN VÀO THẮNG LỢI LỊCH SỬ 30-4-1975

Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, ngày 28-4, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức tọa đàm “Từ Hiệp định Paris về Việt Nam đến đại thắng mùa xuân năm 1975: Vai trò của mặt trận ngoại giao góp phần vào thắng lợi lịch sử 30-4”.

Tọa đàm “Từ Hiệp định Paris về Việt Nam đến đại thắng mùa xuân năm 1975: Vai trò của mặt trận ngoại giao góp phần vào thắng lợi lịch sử 30-4”.

Cuộc tọa đàm đã tri ân các nhà ngoại giao thuộc thế hệ cha anh, những người đã trực tiếp đóng góp vào mặt trận ngoại giao trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc, khẳng định đường lối sáng suốt và hiệu quả của Đảng trong toàn bộ cuộc kháng chiến, cũng như trong giai đoạn 1973 – 1975.          Dự tọa đàm có nhiều đồng chí nguyên lãnh đạo đã tham gia trực tiếp vào quá trình đấu tranh ngoại giao để đi đến Hiệp định Paris, các nhân chứng lịch sử, các nhà khoa học. Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì cuộc tọa đàm.

Tọa đàm tập trung nghiên cứu về lịch sử ngành ngoại giao trong giai đoạn 1973 – 1975. Đây là một yêu cầu cấp thiết đối với công tác tổng kết lịch sử và xây dựng ngành, tổng kết các bài học kinh nghiệm trong đấu tranh ngoại giao để triển khai công tác đối ngoại trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới.

Các báo cáo khoa học và những ý kiến trao đổi tại tọa đàm đã tập trung nghiên cứu làm rõ những chủ đề chính: Bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế giai đoạn 1973 – 1975, phân tích chính sách của các nước lớn (Mỹ, Liên Xô, Trung Quốc) liên quan đến vấn đề Việt Nam, vị trí của Việt Nam trong chiến lược các nước lớn, khả năng gây sức ép của các nước này đối với quá trình hoạch định và triển khai chính sách và tác động của quan hệ của Việt Nam với các nước này trong giai đoạn 1973 – 1975 đối với giai đoạn sau năm 1975; Chiến lược kháng chiến và nhiệm vụ đối ngoại cũng như các yêu cầu đặt ra với công tác ngoại giao, tính chủ động và tích cực của mặt trận ngoại giao, quá trình hoạch định chính sách trong tình hình mới; Triển khai mặt trận ngoại giao trong giai đoạn 1973 – 1975.

Trong giai đoạn này mặt trận ngoại giao đã chuyển về trại David tại sân bay Tây Sơn Nhất bên cạnh một số diễn đàn bốn bên và hai bên ở Pháp. Ngoại giao Việt Nam tiếp tục phải xử lý các thách thức đến từ sự can dự của các nước lớn, tiếp tục phát huy truyền thống và nghệ thuật ngoại giao cũng như thích ứng trước nhiệm vụ mới; Các bài học kinh nghiệm về bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đối ngoại, mối quan hệ giữa hai mặt trận đánh và đàm, đấu tranh ngoại giao và vận động dư luận quốc tế. Những bài học quan trọng từ giai đoạn 1973 – 1975 sẽ đóng góp vào quá trình Bộ Ngoại giao tổng kết công tác đối ngoại và xây dựng ngành.

Cuộc tọa đàm “Từ Hiệp định Paris về Việt Nam đến đại thắng mùa xuân năm 1975: Vai trò của mặt trận ngoại giao góp phần vào thắng lợi lịch sử 30-4”, đã góp phần làm sống lại một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc nói chung và của ngành ngoại giao nói riêng, tiếp tục là nguồn cảm hứng cho các thế hệ ngoại giao hiện nay và sau này.                                                                                

Nguồn:http://quehuongonline.vn/thoi-su/mat-tran-ngoai-giao-gop-phan-vao-thang-loi-lich-su-3041975-20200428150031862.htm