Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Bảy, 20/04/2024 01:10

Hợp tác Việt Nam và UNESCO là hình mẫu cần phát huy và chia sẻ kinh nghiệm

Đó là chia sẻ của các nhà lãnh đạo Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO) tại các buổi làm việc với Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO trong hai ngày 27 và 28/02/2024.

Trong các buổi làm việc, ông Xing Qu – Phó Tổng Giám đốc UNESCO, ông Esnesto Ottone Ramirez – Trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO về Văn hóa, ông Anthony Ohemeng Boamah – Trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO về Ưu tiên châu Phi và Quan hệ đối ngoại chúc mừng Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh sang nhận nhiệm vụ. Đồng thời đề cao và cảm ơn vai trò, sự tham gia, ủng hộ và những đóng góp hết sức tích cực, hiệu quả và trách nhiệm của Việt Nam tại UNESCO.

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh và ông Xing Qu – Phó Tổng Giám đốc UNESCO.

Các nhà Lãnh đạo UNESCO đánh giá cao việc Việt Nam đang cùng lúc đảm nhiệm nhiều vai trò hết sức quan trọng như Phó Chủ tịch Đại hội đồng và thành viên Hội đồng Chấp hành, thành viên Uỷ ban Di sản thế giới…

Lãnh đạo UNESCO bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO đang phát triển rất tốt đẹp, coi đây là hình mẫu hợp tác cần tiếp tục phát huy. Đồng thời đề nghị Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm với các nước thành viên khác, nhất là các nước châu Phi.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục, khoa học và văn hoá, các nhà Lãnh đạo UNESCO mong muốn Việt Nam tham gia thúc đẩy hợp tác và đoàn kết quốc tế về các nội dung này trong quản trị toàn cầu về phát triển bền vững, tham gia thúc đẩy để văn hoá trở thành một mục tiêu riêng trong chương trình nghị sự phát triển bền vững giai đoạn sau năm 2030.

Các nhà Lãnh đạo UNESCO khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam, đồng hành và hỗ trợ Việt Nam triển khai các chính sách về giáo dục, khoa học và văn hoá, trong đó có tư vấn xây dựng các hồ sơ mới trình UNESCO ghi danh, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản gắn với phát triển bền vững, hứa sẽ thu xếp thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp.

Về phần mình, Đại sứ Vân Anh đề cao chủ nghĩa đa phương và vai trò, đóng góp của UNESCO trong việc tìm giải pháp cho các thách thức toàn cầu đang ngày càng gia tăng. Qua đó góp phần gìn giữ hòa bình, an ninh và thúc đẩy phát triển bền vững trên thế giới.

Đại sứ khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ trương của Việt Nam đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương; đề cao chính sách của Việt Nam coi văn hóa, khoa học và giáo dục là những động lực quan trọng phát triển đất nước nhanh và bền vững. Đồng thời khẳng định Việt Nam nỗ lực thực hiện các cam kết theo các Công ước của UNESCO mà Việt Nam đã tham gia.

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh và ông Esnesto Ottone Ramirez – Trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO về Văn hoá.

Nhân dịp này, Đại sứ cảm ơn sự ủng hộ và hỗ trợ của UNESCO, nhất là trong việc triển khai Bản ghi nhớ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và UNESCO giai đoạn 2021-2025. Đồng thời bày tỏ mong muốn UNESCO tăng cường hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, thông tin và truyền thông. Đại sứ đề nghị UNESCO tiếp tục quan tâm ủng hộ và hỗ trợ Việt Nam xây dựng và tư vấn các hồ sơ di sản mới, bảo tồn, phát huy các di sản đã được UNESCO ghi danh, trong đó có Dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di sản Hoàng thành Thăng Long, hồ sơ Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn – Kiếp Bạc.

Đại sứ Vân Anh khẳng định sẽ nỗ lực nhằm góp phần đảm nhiệm một cách chủ động, tích cực vai trò, trách nhiệm của quốc gia thành viên UNESCO và đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO tiếp tục đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất. Qua đó đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu của UNESCO cũng như phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương và đất nước. Đại sứ chuyển lời mời các nhà Lãnh đạo UNESCO đến thăm Việt Nam.

Nguồn:https://thoidai.com.vn/hop-tac-viet-nam-va-unesco-la-hinh-mau-can-phat-huy-va-chia-se-kinh-nghiem-197223.html