Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Ba, 21/05/2024 14:57

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận Bộ Chính trị và Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác thông tin đối ngoại

Ngày 2/8, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TƯ của Bộ Chính trị khóa XI và Chỉ thị số 26-CT/TƯ của Ban Bí thư khóa X về công tác thông tin đối ngoại.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương Võ Văn Thưởng; ông Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại; ông Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đồng chủ trì hội nghị. Về phía Liên hiệp Hữu nghị có ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký phụ trách tham dự. Hội nghị còn có 500 đại biểu đại diện cho các bộ ngành, 63 tỉnh, thành phố và các cơ quan thông tấn báo chí.

Đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua, ông Phạm Văn Linh cho biết, trong thời gian qua, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi còn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Sau 5 năm triển khai kết luận của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 – 2020”, các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, đạt nhiều kết quả rất đáng ghi nhận.

Ông Võ Văn Thưởng

Qua đó, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về công tác đối ngoại trong tình hình mới ngày càng được nâng cao. Hệ thống các cơ quan chuyên trách được củng cố, kiện toàn, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngày càng hoàn thiện. Các hoạt động thông tin đối ngoại ở các ban, bộ, ngành, địa phương, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được tổ chức bài bản, đồng bộ hơn…

Bên cạnh những thành tựu đạt được, công tác thông tin đối ngoại cũng cần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí đối ngoại chủ lực, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường các kênh thông tin bằng tiếng nước ngoài; sử dụng các phương tiện tuyền thông mới, nhất là mạng xã hội vào mục đích thông tin, tuyên truyền đối ngoại một cách kịp thời, hiệu quả. Nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thủ địch…

Đồng thời, một số tồn tại hạn chế cần tiếp tục khắc phục, như nhận thức về thông tin đối ngoại vẫn chưa đầy đủ, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại; việc kết hợp giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội vẫn còn thiếu đồng bộ; hình thức tuyên truyền chưa phù hợp với nhiều đối tượng; chưa tận dụng hiệu quả công nghệ, phương tiện truyền thông hiện đại.

Phát biểu tham luận tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Liên hiệp Đôn Tuấn Phong khẳng định nhiệm vụ của Liên hiệp Hữu nghị là hậu thuẫn cho đối ngoại Đảng và ngoại giao nhà nước thông qua các hoạt động đối ngoại nhân dân, tạo dựng nền tảng nhân dân trong mối quan hệ với các nước. Trong công tác thông tin đối ngoại, 5 năm qua, các hoạt động của Liên hiệp Hữu nghị tập trung vào một số nội dung quan trọng. Thứ nhất, tuyên truyền đất nước, con người, lịch sử văn hóa, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam thông qua nhiều hình thức khác nhau. Thứ hai, thông tin đầy đủ cho bạn bè quốc tế về các vấn đề tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và chủ quyền biển đảo. Thứ ba, đa dạng hóa sản phẩm, phương tiện thông tin đối ngoại thông qua các báo, tạp chí và trang tin điện tử. Thứ tư, tăng cường công tác nghiên cứu, đào tạo và tạo nguồn lực cho công tác thông tin đối ngoại.

Phó Chủ tịch Đôn Tuấn Phong phát biểu tại Hội nghị

Nhằm tăng cường công tác Thông tin đối ngoại, ông Đôn Tuấn Phong đưa ra một số giải pháp: Thứ nhất, trong cuộc cách mạng 4.0 hiện nay, cần tập trung đa dạng hóa nội dung, hình thức sản phẩm và phương tiện thông tin; chú trọng đưa thông tin đến với các đối tượng là giới trẻ. Thứ hai, tăng cường công tác dự báo, xây dựng luận cứ cho bạn bè quốc tế đấu tranh với các thông tin xuyên tạc, chống phá. Thứ ba, tăng cường đào tạo, tập huấn về công tác thông tin đối ngoại.

Kết luận hội thảo, ông Võ Văn Thưởng đánh giá cao kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại của các ngành, các cấp trong thời gian qua. Ông nhấn mạnh, trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp và khó lường, các ngành, các cấp, các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại cần chủ động, linh hoạt và sáng tạo trong công tác tham mưu, tổ chức.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 – 2020.

Nguồn: http://www.vietpeace.org.vn