Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Ba, 21/05/2024 13:33

Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII và thông báo kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

Sáng 13/12/2016, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII và thông báo kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đôn Tuấn Phong, Đại biểu Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư kí phụ trách Liên hiệp; đồng chí Bùi Khắc Sơn, Phó Chủ tịch Liên hiệp; lãnh đạo các Ban, đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên cơ quan thường trực Liên hiệp.
Hội nghị đã nghe đồng chí Đôn Tuấn Phong thông báo một số nội dung cốt lõi của Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII và thông báo kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

Từ ngày 9 đến 14/10/2016, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp để thảo luận, cho ý kiến về tình hình kinh tế – xã hội năm 2016, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2017; một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và một số vấn đề quan trọng khác.


Ông Đôn Tuấn Phong phát biểu tại Hội nghị

Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã thảo luận các báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội và ngân sách Nhà nước để đưa ra các biện pháp, giải pháp phù hợp với tình hình trước mắt cũng như định hướng phát triển đất nước trong những năm tiếp theo; xem xét các báo cáo về công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng ngừa, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng, chống tham nhũng…

Nguồn: http://vietpeace.org.vn