Chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)- Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2023)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 82 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2023) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Chủ Nhật, 01/10/2023 22:14

Hội nghị giao ban trực tuyến công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2019

Thực hiện kế hoạch công tác, ngày 09/3/2020, Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (Uỷ ban) tổ chức “Hội nghị giao ban trực tuyến công tác phi chính phủ nước ngoài” nhằm tổng kết công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2019 và chia sẻ, thảo luận về phương hướng hoạt động của Uỷ ban trong năm 2020, với điểm cầu kết nối tại 63 tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TV)

Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban và đồng chí Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban chủ trì hội nghị.

Hội nghị có sự tham gia của đại diện Lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức nhân dân trung ương và lãnh đạo UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương; đại diện cơ quan đầu mối về quản lý hoạt động phi chính phủ nước ngoài, đầu mối về công tác phi chính phủ nước ngoài của 63 tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương; đại diện các sở, ngành và địa phương liên quan.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: TV)

Hội nghị đã nghe Báo cáo công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2019 và kế hoạch năm 2020; các vấn đề cần lưu ý trong tình hình hiện nay và kế hoạch triển khai Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019 – 2025.

Theo Báo cáo trong năm 2019, có 504 tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động thường xuyên ở Việt Nam. Hiện nay, tình hình công tác viện trợ phi chính phủ nước ngoài cho Việt Nam có xu hướng chững lại nhưng nhìn chung vẫn có đóng góp lớn qua các chương trình, dự án tại nước ta. Các bộ, ngành, địa phương đã quan tâm hơn đến hoạt động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để từ đó chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ và đạt hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, công tác phi chính phủ nước ngoài còn tồn tại một số hạn chế về các mặt: công tác thẩm định, đóng góp ý kiến Giấy đăng ký; chế độ và chất lượng báo cáo; chưa quan tâm đầy đủ, thiếu nguồn lực hợp lý cho cơ quan đầu mối công tác phi chính phủ nước ngoài để mở rộng quan hệ, tranh thủ viện trợ phi chính phủ nước ngoài; việc chia sẻ thông tin đa chiều còn yếu,…

Hội nghị đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm để công tác quản lý và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam phát huy hơn nữa trong thời gian tới.

Nguồn: http://vufo.org.vn/Hoi-nghi-giao-ban-truc-tuyen-cong-tac-phi-chinh-phu-nuoc-ngoai-nam-2019-10-4801.html?lang=vn