Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Ba, 21/05/2024 13:30

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC NĂM 2017

Chiều ngày 21/12/2016, tại Hội trường, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lý Bá Lin – Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa, đồng chí Nguyễn Bá Chiến – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa, đồng chí Nguyễn Lực – Chủ tịch Công đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Liên hiệp.

Với ý thức trách nhiệm và niềm tự hào, phấn khởi trước những thành quả đạt được, Hội nghị CBCCVC Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa đã làm làm việc với tinh thần khẩn trương và nghiêm túc. Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội nghị CBCCVC năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017, báo cáo công tác tài chính năm 2016, báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2016, quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan. Hội nghị đã tập trung lắng nghe, phát biểu, đóng góp, trao đổi kinh nghiệm, đánh giá những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua trong một số hoạt động trọng yếu của Liên hiệp cũng như một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế.

Ý Nhi