Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Bảy, 13/04/2024 04:47

HOẠT ĐỘNG VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TẠI KHÁNH HÒA TRONG NĂM 2016 – THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

Trong năm 2016, mặc dù hoạt động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực cố gắng, các sở ban ngành và địa phương của tỉnh đã tranh thủ hiệu quả nguồn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, góp phần vào thành quả kinh tế – xã hội chung của tỉnh.
Theo thống kê chưa đầy đủ, giá trị giải ngân các dự án, phi dự án của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh năm nay gần 9 tỷ đồng, tăng so với năm ngoái (giá trị giải ngân năm 2015 là 7 tỷ đồng), góp phần hiệu quả vào công cuộc xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững của tỉnh. Lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện công tác xúc tiến, vận động, quản lý hoạt động và sử dụng nguồn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài vào địa bàn tỉnh tìm hiểu, khảo sát nhu cầu viện trợ.
Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài khi về hoạt động tại địa phương đều được cấp giấy phép hoạt động, chấp hành đúng các quy định của địa phương. Đa số các chương trình, dự án triển khai của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có quy mô vừa và nhỏ, giá trị viện trợ không lớn nhưng phù hợp với nhu cầu và khả năng tiếp cận của các đối tác. Các chương trình, dự án triển khai của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cơ bản phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Đồng thời, sự kết hợp giữa các cơ quan chức năng trong mối quan hệ công tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh chặt chẽ hơn. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý của tỉnh cũng luôn tạo điều kiện cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài khi đến khảo sát, tìm hiểu nhu cầu viện trợ tại địa phương, hỗ trợ về mặt pháp lý trong việc tiếp nhận và thực hiện các dự án, phi dự án. Phần lớn các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn tỉnh là các tổ chức đã hoạt động nhiều năm nên các cơ quan chức năng luôn duy trì tốt mối quan hệ, hợp tác, hỗ trợ thường xuyên cho các tổ chức này trong việc triển khai các hoạt động viện trợ tại tỉnh.


Tổ chức Les Amis de Nha Trang có hoạt động thường xuyên trong nhiều năm qua

Tuy nhiên, quá trình triển khai các dự án và phi dựa án của một số tổ chức phi chính phủ nước ngoài vì lý do đã hoàn thành hoặc gặp khó khăn trong việc huy động nguồn viện trợ nên ngừng hoạt động trên địa bàn tỉnh. Tuy các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có nhiều cố gắng để tìm kiếm, vận động nhưng chưa có nhiều tổ chức mới đến tài trợ. Ngoài ra, không ít tổ chức phi chính phủ nước ngoài có đăng ký hoạt động nhưng chưa triển khai dự án, phi dự án nào trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, cơ chế phối hợp giữa các sở ngành liên quan đến hoạt động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tuy có nhiều tiến bộ nhưng cũng chưa thật cụ thể, rõ ràng. Hoạt động viện trợ phi chính phủ nước ngoài còn gặp khá nhiều rào cản về thủ tục hành chính rườm rà, cứng nhắc, mất nhiều thời gian. Song song đó là, nhân lực cho công tác viện trợ phi chính phủ nước ngoài còn mỏng, chưa được đào tạo bài bản, phù hợp; cơ chế tài chính cho công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài còn nhiều bất cập, vướng mắc; việc tiếp cận thông tin về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài còn nhiều hạn chế, chưa chủ động tìm hiểu và đặt các mối quan hệ.
Đứng trước những thuận lợi và khó khăn như trên, để hoạt động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới đạt kết quả tốt, cần tiếp tục thực hiện công tác vận động và sử dụng có hiệu quả nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài bằng các biện pháp:
– Tích cực thúc đẩy tìm kiếm, mở rộng quan hệ đối tác giữa các cơ quan ban ngành, địa phương, cơ sở với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực theo định hướng của tỉnh; vận động, thực hiện có hiệu quả các dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài, phục vụ thiết thực cho yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh.
– Kết hợp một cách nhuần nhuyễn công tác hữu nghị nhân dân và vận động các tổ chức, cá nhân người nước ngoài viện trợ nhân đạo và phát triển.
– Đa dạng hóa phương thức tiếp cận, mở rộng quan hệ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các tổ chức hữu nghị song phương và đa phương, Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán các nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
– Tìm hiểu chiến lược viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các nhà tài trợ nhằm hỗ trợ và tư vấn cho các đối tác có nhu cầu vận động viện trợ.
– Tiếp tục xây dựng, tăng cường năng lực cho cán bộ cơ quan đầu mối, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, năng lực cho cán bộ chuyên trách công tác viện trợ phi chính phủ nước ngoài về các kỹ năng vận động, xây dựng, quản lý dự án, các quy định của Nhà nước.
Tranh thủ tối đa nguồn ngoại lực, trong đó có nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài, đồng thời nâng cao hiệu quả quan hệ đối tác là yêu cầu không thể thiếu trong chương trình hợp tác quốc tế, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn tỉnh. Hoạt động viện trợ nhân đạo và phát triển của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài còn là kênh quan trọng trên mặt trận đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện chủ trương “Việt Nam muốn là bạn của tất cả các nước”.
Chúng ta tôn trọng, ghi nhận và biết ơn những đóng góp quý báu của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong thời gian qua và hy vọng sẽ đón nhận nhiều dự án, phi dự án trong những năm tới.

Thanh Lâm