Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Tư, 28/02/2024 10:21

Hoãn tổ chức kỷ niệm 76 năm ngày chiến thắng phát xít

 

 

UBND TỈNH KHÁNH HÒA

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT – NGA

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 12 /TB-VN

Khánh Hòa, ngày  02  tháng 5 năm 2021

 

 

THÔNG BÁO

Về việc hoãn tổ chức hoạt động kỷ niệm 76 năm

ngày chiến thắng Phát xít

 

     Hội hữu nghị Việt – Nga tỉnh Khánh Hòa dự kiến tổ chức 02 hoạt động   nhân kỷ niệm 76 năm ngày chiến thắng trong cuộc chiến tranh vĩ đại của nhân dân Liên Xô (09/5/1945 – 09/5/2021) như sau:

  1. Buổi giao lưu hữu nghị Việt – Nga:

Thời gian: 08 giờ 00, ngày 08/5/2021 (Thứ 7)

Địa điểm: Nhà hàng Yến sào (số 02 Trần Hưng Đạo, Nha Trang)

  1. Lễ viếng tượng đài hữu nghị Cam Ranh:

Thời gian: 08h30, ngày 09/5/2021 (Chủ Nhật)

Địa điểm: Tượng đài Cam Ranh, thành phố Cam Ranh.

     Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến nhanh và phức tạp, đồng thời thực hiện tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại công văn số 178/TB-UBND ngày 02/5/2021 thông báo về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân tại cuộc họp về công tác phòng chống dịch Covid – 19 trong tình hình mới, Hội hữu nghị Việt – Nga tỉnh Khánh Hòa xin thông báo và cáo lỗi đến quý đại biểu, quý hội viên về việc hoãn tổ chức 02 hoạt động nêu trên nhằm chung tay phòng chống dịch bệnh.

         Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:

– Tỉnh ủy, UBND tỉnh;

– Tổng lãnh sự quán Nga tại Tp Hồ Chí Minh;

– TW Hội hữu nghị Việt – Nga;

– Hội hữu nghị Việt – Nga các tỉnh thành;

– Các sở, ban, ngành tỉnh;

– Ban Chấp hành;

– Hội viên;

– Lưu: VT.

 

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

   .   Nguyễn Thị Thu Thanh