Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Ba, 28/05/2024 06:06

Hỗ trợ đoàn các tổ chức phi chính phủ nước ngoài khảo sát thiệt hại bão số 12

Cơn bão số 12 ngày 04/11 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho tỉnh Khánh Hòa. Vì vậy, ngay sau bão, Liên hiệp đã gửi báo cáo thiệt hại và đề nghị Ban điều phối viện trợ nhân dân (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) hỗ trợ kêu gọi các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cứu trợ cho nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Trong hai ngày 13 và 14/11, Liên hiệp đã hỗ trợ một số tổ chức khác (UNDP -Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc; Church World Service; CODES – Trung tâm phát triển cộng đồng và công tác xã hội; Save the Children; Development Workshop France; Trung tâm điều phối khu vực ASEAN về hỗ trợ nhân đạo thiên tai) khảo sát thiệt hại tại một số địa bàn bị thiệt hại nặng nhằm có phương án giúp người dân khắc phục khó khăn và khôi phục cuộc sống về lâu dài. Ngoài buổi làm việc với các sở ngành có liên quan, đoàn đã đến làm việc thực tế tại một số địa phương như: Thành phố Nha Trang (phường Vĩnh Nguyên), huyện Khánh Vĩnh, thị xã Ninh Hòa (xã Ninh Phú, Ninh Tây), huyện Vạn Ninh (xã Vạn Thắng, Vạn Thạnh).

Ý Nhi