Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Hai, 27/05/2024 00:28

Hiệp hội Bretagne – Việt Nam (Pháp) hỗ trợ cho học sinh và trẻ khuyết tật tại Huế

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án: Hỗ trợ học sinh tiểu học huyện A Lưới và các em khuyết tật học nghề tỉnh Thừa Thiên Huế do Hiệp hội Bretagne – Việt Nam (Pháp) tài trợ trị giá 200 triệu đồng.

Theo đó, nhằm góp phần trong công tác hỗ trợ các em học sinh tiểu học huyện A Lưới và người khuyến tật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thêm điều kiện để học tập, sinh hoạt cá nhân ngày càng tốt hơn, Hiệp hội Bretagne – Việt Nam (Pháp) sẽ hỗ trợ 150 triệu đồng để trang bị 833 áo ấm cho các em học sinh đang học tại 5 trường tiểu học tại huyện A Lưới. Đồng thời hỗ trợ 50 triệu đồng để mua sắm nguyên phụ liệu hỗ trợ các em khuyến tật có hoàn cảnh khó khăn đang học nghề và lưu trú tại Trung tâm Dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hiệp hội Bretagne – Việt Nam (Pháp) tặng xe đạp cho 20 em học sinh nghèo tại xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền

Chủ tịch UBND tỉnh giao Trung tâm Dạy nghề và Tạo việc làm cho người tàn tật tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức triển khai thực hiện phi dự án theo quy định.

Trước đó vào tháng 3/2021, tỉnh Thừa Thiên Huế và Hiệp hội Bretagne – Việt Nam (Pháp) tổ chức lễ trao tặng xe đạp cho 20 em học sinh nghèo hiếu học tại xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền. Chương trình tiếp sức cho phong trào khuyến học, khuyến tài của địa phương, kịp thời động viên, khuyến khích các em học sinh giỏi, giúp đỡ, sẻ chia đối với các em học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập.

Nguồn:http://vufo.org.vn/Hiep-hoi-Bretagne–Viet-Nam-Phap-ho-tro-cho-hoc-sinh-va-tre-khuyet-tat-tai-Hue-10-82694.html?lang=vn