Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Tư, 29/05/2024 00:36

Gắn thông tin đối ngoại, biển đảo với tuyên truyền các sự kiện quan trọng

“Các hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền đã phản ánh khách quan, trung thực, đầy đủ, kịp thời và sâu sắc về một Việt Nam “là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”.

Toàn cảnh Hội nghị

Nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam

Ngày 24.12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển đảo; phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng biểu dương những cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong việc tăng cường hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền.

Công tác thông tin đối ngoại đã phản ánh khách quan, trung thực, đầy đủ, kịp thời và sâu sắc về một Việt Nam “là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”.

“Kết quả của việc triển khai công tác đối ngoại đã góp phần quan trọng trong thực hiện các định hướng lớn, chủ động tích cực hội nhập quốc tế, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, tăng cường thu hút các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước, phát huy vai trò, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam tại các diễn đàn, trong các thể chế song phương đa phương ở khu vực cũng như trên thế giới”, ông Võ Văn Thưởng nói.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần khắc phục trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền trong năm 2019.

Đó là nhận thức của một bộ phận cấp uỷ, cán bộ quản lý chưa đầy đủ, chưa xác định được đúng tầm quan trọng của việc triển khai thường xuyên, liên tục các nội dung công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và biên giới trên đất liền; công tác phối hợp, nhất là trong xử lý các vấn đề đột xuất, phức tạp, nhạy cảm có lúc còn bị động…

Cần chủ động các nội dung thông tin đối ngoại

Theo ông Võ Văn Thưởng, năm 2020, tình hình quốc tế, khu vực Biển Đông tiếp tục tiềm ẩn nhiều nguy cơ, có tác động sâu sắc đến an ninh và quan hệ giữa các nước trong khu vực. Năm 2020 cũng là năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN, thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và là năm của nhiều sự kiện lịch sử quan trọng.

Trong bối cảnh đó, công tác thông tin đối ngoại tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền cần tiếp tục góp phần bảo đảm hai mục tiêu quan trọng là kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước.

“Tiếp tục tăng cường sự gắn kết giữa đối ngoại đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, giữa thông tin đối  nội và đối ngoại. Chủ động gắn các nội dung thông tin đối ngoại, biển đảo, biên giới và các hoạt động tuyên truyền nhân các sự kiện quan trọng. Tranh thủ cao nhất sự ủng hộ của cộng đồng người Việt ở nước ngoài, của nhân dân thế giới, của bạn bè quốc tế. Huy động các nguồn lực phục vụ hiệu quả công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế” – ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Nguồn: http://vufo.org.vn/Gan-thong-tin-doi-ngoai-bien-dao-voi-tuyen-truyen-cac-su-kien-quan-trong-14-4709.html?lang=vn