Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Ba, 28/05/2024 05:41

Đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ của mọi tầng lớp nhân dân

Hoạt động đối ngoại nhân dân (ĐNND) là vận động bạn bè các nước ủng hộ nhân dân Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như phấn đấu cho một thế giới hòa bình, tiến bộ và phát triển.

Làm ĐNND dựa trên một nguyên lý nền tảng là nhân dân ở bất cứ quốc gia nào cũng mong muốn được sống trong hòa bình, no ấm, hạnh phúc và có quan hệ hữu nghị với nhau. Vì vậy, dù ở quốc gia, dân tộc nào thì nhân dân cũng luôn có xu hướng vì quyền lợi chính đáng của cộng đồng, luôn đứng về lẽ phải, chính nghĩa. Vì vậy việc tranh thủ nhân dân là rất quan trọng. Kể cả trong trường hợp chính quyền quốc gia nào đó có chính sách, chủ trương không phù hợp hay đối nghịch với Việt Nam, nhưng khi tranh thủ được sự ủng hộ của nhân dân nước đó, thì lực lượng quần chúng ấy có thể tác động, buộc chính quyền họ phải thay đổi chính sách.
Bằng chứng là phong trào nhân dân thế giới ủng hộ Việt Nam trong các cuộc kháng chiến cứu nước. Đặc biệt là trong kháng chiến chống Mỹ, các làn sóng phản chiến rất mạnh mẽ  ở Mỹ và trên nhiều quốc gia. Cùng với những thắng lợi của Việt Nam trên mặt trận, thì sự đấu tranh của nhân dân Mỹ, nhân dân quốc tế đã khiến Mỹ phải rút quân khỏi Việt Nam. Như vậy có thể hiểu là nhân dân ở bất cứ đâu cũng đứng về lẽ phải.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm một gia đình công nhân Hung-ga-ri ở Thủ đô Budapet, tháng 8/1957 (Ảnh: baomoi)

Việt Nam là dân tộc được nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới yêu mến, được ngưỡng mộ và yêu mến vì chúng ta đã sống, chiến đấu, chấp nhận gian khổ và sẵn sàng hi sinh cho chính nghĩa, cho lý tưởng hòa bình, độc lập, tự do. Lúc đó Việt Nam là biểu tượng lương tri của loài người. Uy tín đó còn dư âm đến tận ngày nay, nhất là trong tình cảm của những người bạn thuộc thế hệ trước.

Trong giai đoạn hòa bình, Việt Nam cũng có những thành tựu lớn được nhân dân các nước đánh giá tốt, từ một nước thoát ra trong chiến tranh đổ nát, thiếu thốn lương thực nay đã trở thành quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, công cuộc đổi mới toàn diện thành công, đưa đời sống nhân dân đi lên nhanh chóng… Tuy nhiên, thời đại ngày nay, như thế là chưa đủ. Quốc tế nhìn vào Việt Nam thấy còn nhiều mặt chưa được. Việt Nam cần phải tích cực nhiều hơn nữa trong vấn đề vận động sự ủng hộ, đồng tình của bạn bè quốc tế, họ sẽ góp phần giúp chúng ta khắc phục những khó khăn, yếu kém, hạn chế…

 

Hoạt động ĐNND ngày nay có thuận lợi và khó khăn không giống trước kia. Trước đây, Việt Nam dễ chiếm được cảm tình của thế giới bởi chúng ta phải kháng chiến cứu nước. Bản thân cuộc kháng chiến đó đã rất vĩ đại, rất đáng khâm phục rồi, chỉ cần nói với bạn bè về sự gian khổ, ác liệt, sự anh dũng, kiên cường và lý tưởng cao cả, lòng yêu chuộng hòa bình, thống nhất đất nước đã đủ làm nên những tình cảm đẹp trong lòng bạn bè. Nhưng ngày nay công tác ĐNND cần làm cho bạn hiểu về mọi mặt của đất nước, của nhân dân, của xã hội mình. Và cũng phải thừa nhận rằng, đất nước ta hiện nay cũng còn không ít mặt chưa làm tốt, khiến bạn bè thiếu thiện cảm. Do vậy, hoạt động ĐNND muốn tốt thì bản thân nhân dân, đất nước ta phải tự nâng mình lên, phát huy những giá trị truyền thống, những mặt tốt và sửa chữa những mặt chưa tốt để bạn bè thấy rằng chúng ta không chỉ anh hùng trong chiến đấu mà cũng rất giỏi trong xây dựng kinh tế xã hội thời bình. Được vậy rồi sau mới nói đến hoạt động chuyên môn của người làm đối ngoại.

Công tác ĐNND thời nay là nhiệm vụ của mọi tầng lớp nhân dân vì đây là thời đại hội nhập toàn cầu. Để có bạn bè, để được tôn trọng, được yêu mến, được ủng hộ, giúp đỡ thì bắt buộc dân trí phải cao, nếp sống phải giàu văn hóa… Việc đó tự người dân làm chưa đủ mà phải có lãnh đạo, chỉ đạo, quan điểm, cơ chế, chính sách của các cấp, các bộ ngành, địa phương… Còn với người dân, việc đối ngoại đầu tiên có thể làm là hợp tác làm ăn kinh tế, thương mại. Chữ tín ở đây phải được đặt lên hàng đầu… Hàng hóa bán cho nước ngoài phải thật chất. Phải làm sao cứ nhìn thấy hàng Việt Nam là người ta tin, người ta quý. Muốn có bạn thì phải trung thực, chân thành.

Làm ĐNDN, chúng ta phải thông tin trung thực về mình, đất nước mình chứ không chỉ phô diễn một chiều, chỉ nói về những vấn đề tích cực, trao đổi để bạn bè quốc tế hiểu, chia sẻ, cảm thông và giúp đỡ. Tất nhiên sự trao đổi thì cũng phải biết chừng mực, không để ảnh hưởng tới đất nước, không để người nghe hiểu lầm… Bây giờ chúng ta thực hiện công cuộc đổi mới, chúng ta phải bày tỏ cho bạn hiểu được đường lối của mình, lý tưởng của mình. Người cán bộ ĐNND bây giờ phải am hiểu nhiều lĩnh vực, cả chính trị, kinh tế, văn hóa… Và nhất là phải giỏi ngoại ngữ. Như vậy là chúng ta luôn phải đứng về lẽ phải, về sự tiến bộ, hòa bình và phát triển. Chúng ta không ngừng trau dồi kiến thức, bản lĩnh trí tuệ và cần chân thành trong tình bạn

T.h theo bài phỏng vấn bà Nguyễn Thị Bình /  thoidai.com.vn

Nguồn: http://vufo.org.vn/Doi-ngoai-nhan-dan-la-nhiem-vu-cua-moi-tang-lop-nhan-dan-49-4540.html?lang=vn

Đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ của mọi tầng lớp nhân dân

Hoạt động đối ngoại nhân dân (ĐNND) là vận động bạn bè các nước ủng hộ nhân dân Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như phấn đấu cho một thế giới hòa bình, tiến bộ và phát triển.

Làm ĐNND dựa trên một nguyên lý nền tảng là nhân dân ở bất cứ quốc gia nào cũng mong muốn được sống trong hòa bình, no ấm, hạnh phúc và có quan hệ hữu nghị với nhau. Vì vậy, dù ở quốc gia, dân tộc nào thì nhân dân cũng luôn có xu hướng vì quyền lợi chính đáng của cộng đồng, luôn đứng về lẽ phải, chính nghĩa. Vì vậy việc tranh thủ nhân dân là rất quan trọng. Kể cả trong trường hợp chính quyền quốc gia nào đó có chính sách, chủ trương không phù hợp hay đối nghịch với Việt Nam, nhưng khi tranh thủ được sự ủng hộ của nhân dân nước đó, thì lực lượng quần chúng ấy có thể tác động, buộc chính quyền họ phải thay đổi chính sách.
Bằng chứng là phong trào nhân dân thế giới ủng hộ Việt Nam trong các cuộc kháng chiến cứu nước. Đặc biệt là trong kháng chiến chống Mỹ, các làn sóng phản chiến rất mạnh mẽ  ở Mỹ và trên nhiều quốc gia. Cùng với những thắng lợi của Việt Nam trên mặt trận, thì sự đấu tranh của nhân dân Mỹ, nhân dân quốc tế đã khiến Mỹ phải rút quân khỏi Việt Nam. Như vậy có thể hiểu là nhân dân ở bất cứ đâu cũng đứng về lẽ phải.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm một gia đình công nhân Hung-ga-ri ở Thủ đô Budapet, tháng 8/1957 (Ảnh: baomoi)

Việt Nam là dân tộc được nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới yêu mến, được ngưỡng mộ và yêu mến vì chúng ta đã sống, chiến đấu, chấp nhận gian khổ và sẵn sàng hi sinh cho chính nghĩa, cho lý tưởng hòa bình, độc lập, tự do. Lúc đó Việt Nam là biểu tượng lương tri của loài người. Uy tín đó còn dư âm đến tận ngày nay, nhất là trong tình cảm của những người bạn thuộc thế hệ trước.

Trong giai đoạn hòa bình, Việt Nam cũng có những thành tựu lớn được nhân dân các nước đánh giá tốt, từ một nước thoát ra trong chiến tranh đổ nát, thiếu thốn lương thực nay đã trở thành quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, công cuộc đổi mới toàn diện thành công, đưa đời sống nhân dân đi lên nhanh chóng… Tuy nhiên, thời đại ngày nay, như thế là chưa đủ. Quốc tế nhìn vào Việt Nam thấy còn nhiều mặt chưa được. Việt Nam cần phải tích cực nhiều hơn nữa trong vấn đề vận động sự ủng hộ, đồng tình của bạn bè quốc tế, họ sẽ góp phần giúp chúng ta khắc phục những khó khăn, yếu kém, hạn chế…

Ảnh minh họa

Hoạt động ĐNND ngày nay có thuận lợi và khó khăn không giống trước kia. Trước đây, Việt Nam dễ chiếm được cảm tình của thế giới bởi chúng ta phải kháng chiến cứu nước. Bản thân cuộc kháng chiến đó đã rất vĩ đại, rất đáng khâm phục rồi, chỉ cần nói với bạn bè về sự gian khổ, ác liệt, sự anh dũng, kiên cường và lý tưởng cao cả, lòng yêu chuộng hòa bình, thống nhất đất nước đã đủ làm nên những tình cảm đẹp trong lòng bạn bè. Nhưng ngày nay công tác ĐNND cần làm cho bạn hiểu về mọi mặt của đất nước, của nhân dân, của xã hội mình. Và cũng phải thừa nhận rằng, đất nước ta hiện nay cũng còn không ít mặt chưa làm tốt, khiến bạn bè thiếu thiện cảm. Do vậy, hoạt động ĐNND muốn tốt thì bản thân nhân dân, đất nước ta phải tự nâng mình lên, phát huy những giá trị truyền thống, những mặt tốt và sửa chữa những mặt chưa tốt để bạn bè thấy rằng chúng ta không chỉ anh hùng trong chiến đấu mà cũng rất giỏi trong xây dựng kinh tế xã hội thời bình. Được vậy rồi sau mới nói đến hoạt động chuyên môn của người làm đối ngoại.

Công tác ĐNND thời nay là nhiệm vụ của mọi tầng lớp nhân dân vì đây là thời đại hội nhập toàn cầu. Để có bạn bè, để được tôn trọng, được yêu mến, được ủng hộ, giúp đỡ thì bắt buộc dân trí phải cao, nếp sống phải giàu văn hóa… Việc đó tự người dân làm chưa đủ mà phải có lãnh đạo, chỉ đạo, quan điểm, cơ chế, chính sách của các cấp, các bộ ngành, địa phương… Còn với người dân, việc đối ngoại đầu tiên có thể làm là hợp tác làm ăn kinh tế, thương mại. Chữ tín ở đây phải được đặt lên hàng đầu… Hàng hóa bán cho nước ngoài phải thật chất. Phải làm sao cứ nhìn thấy hàng Việt Nam là người ta tin, người ta quý. Muốn có bạn thì phải trung thực, chân thành.

Làm ĐNDN, chúng ta phải thông tin trung thực về mình, đất nước mình chứ không chỉ phô diễn một chiều, chỉ nói về những vấn đề tích cực, trao đổi để bạn bè quốc tế hiểu, chia sẻ, cảm thông và giúp đỡ. Tất nhiên sự trao đổi thì cũng phải biết chừng mực, không để ảnh hưởng tới đất nước, không để người nghe hiểu lầm… Bây giờ chúng ta thực hiện công cuộc đổi mới, chúng ta phải bày tỏ cho bạn hiểu được đường lối của mình, lý tưởng của mình. Người cán bộ ĐNND bây giờ phải am hiểu nhiều lĩnh vực, cả chính trị, kinh tế, văn hóa… Và nhất là phải giỏi ngoại ngữ. Như vậy là chúng ta luôn phải đứng về lẽ phải, về sự tiến bộ, hòa bình và phát triển. Chúng ta không ngừng trau dồi kiến thức, bản lĩnh trí tuệ và cần chân thành trong tình bạn.

Nguồn: vufo.org.vn