Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Bảy, 13/04/2024 03:38

Đối ngoại nhân dân góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế

    Ngày 12/4, Ban Đối ngoại Trung ương đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác đối ngoại nhân dân năm 2022.

Ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó trưởng ban Đối ngoại Trung ương và ông Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cùng điều hành hội nghị.

Quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước đi vào chiều sâu

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương – bà Nguyễn Thị Hoàng Vân đã thông tin những kết quả tích cực của công tác đối ngoại nhân dân năm 2021.

Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương – bà Nguyễn Thị Hoàng Vân báo cáo tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2021 và phương hướng công tác năm 2022.

Thứ nhất, quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước tiếp tục được tăng cường với nội dung, hình thức phong phú, đi vào chiều sâu. Việc trao đổi, hợp tác song phương trên kênh nhân dân với các nước láng giếng, các nước lớn, đối tác quan trọng, bạn bè truyền thống tiếp tục được duy trì, củng cố và tăng cường với các hình thức phù hợp, thích ứng với bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.

Đáng chú ý, trong năm 2021, các hoạt động ủng hộ, hỗ trợ lẫn nhau giữa người dân Việt Nam với nhân dân các nước trong đại dịch COVID-19 tiếp tục được thúc đẩy với hiệu quả thiết thực, nhất là việc ủng hộ, hỗ trợ nhân dân các nước Lào, Campuchia, Ấn Độ… đối phó với dịch bệnh cũng như vận động đối tác, bạn bè quốc tế hỗ trợ Việt Nam trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát trong nước.

Về đối ngoại đa phương, do tình hình COVID-19, một số hoạt động của các cơ chế đa phương mà Việt Nam là thành viên phải thay đổi kế hoạch. Một số hoạt động đa phương lớn Việt Nam dự kiến đăng cai phải hoãn, hoặc chuyển cho đối tác khác. Tuy nhiên, các đoàn thể và tổ chức nhân dân tiếp tục đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào các hoạt động trong khuôn khổ các cơ chế đa phương quốc tế và khu vực mà Việt Nam là thành viên. Phối hợp với các đối tác quốc tế tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, diễn đàn quốc tế với phương thức phù hợp. Các đoàn thể, tổ chức nhân dân cũng tích cực ham gia chia sẻ thông tin cho bạn bè, đối tác quốc tế về đại hội XIII của Đảng, về lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

Một số đoàn thể, tổ chức nhân dân như Mặt trận Tổ quốc, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam tham gia vào các hoạt động đối ngoại chung, đặc biệt là các chuyến thăm, các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao trên kênh đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, góp phần khẳng định vai trò, đóng góp của đối ngoại nhân dân trong nền ngoại giao toàn diện, hiện đại.

Thứ hai, công tác hội nhập quốc tế, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài để góp phần phát triển kinh tế xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả thiết thực. Công tác hội nhập quốc tế được đặc biệt đẩy mạnh trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật, hợp tác ngành nghề thông qua việc một số tổ chức của Việt Nam đã gia nhập các cơ chế, sáng kiến quốc tế và khu vực, tham gia tổ chức hoặc đồng tổ chức hàng trăm diễn đàn, hội nghị, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng tập huấn…

Công tác phi chính phủ nước ngoài đạt nhiều kết quả tích cực. Vận động phi chính phủ nước ngoài năm 2021 đạt khoảng 233 triệu USD, tăng 5% so với năm 2020 trong bối cảnh viện trợ dành cho Việt Nam đang có xu hướng giảm dần.

Thứ ba, công tác vận động, đấu tranh, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc tiếp tục được quan tâm triển khai với các hình thức, biện pháp phù hợp. Công tác vận động, đấu tranh trong lĩnh vực nhân quyền tiếp tục được chú trọng.

Thứ tư, công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại tiếp tục được triển khai tích cực, thường xuyên và ngày càng được nâng cao về chất lượng. Các đoàn thể và tổ chức nhân dân tiếp tục làm tốt công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại, giới thiệu, quảng bá về đất nước, con người Việt Nam, các thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam. Việc đầu tư về chất lượng, nâng cao tính chính trị, thời sự, tăng cường áp dụng các công cụ truyền thông mới, các mạng xã hội đã thể hiện trách nhiệm và nhạy bén của các tổ chức nhân dân trong công tác thông tin đối ngoại.

Công tác đoàn kết, tập hợp người Việt Nam ở nước ngoài được quan tâm đẩy mạnh. Hưởng ứng các cuộc vận động từ trong nước, kiều bào ta ở các nước đã có nhiều hành động thiết thực hướng về Tổ quốc, đặc biệt là việc tích cực đóng góp cho Quỹ vaccine phòng chống Covid-19, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và nhân dân trong nước.

MTTQ đã tích cực phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức chương trình Xuân quê hương 2021, đón tiếp các kiều bào, ghi nhận đóng góp và trao đổi, lắng nghe chia sẻ tâm tư nguyện vọng, kết nối hỗ trợ bà con kiều bào ở các nước, động viên bà con tiếp tục đoàn kết, đóng góp thiết thực, chung sức đồng lòng phát triển quê hương đất nước.

Trước tình hình bà con gốc Việt ở Campuchia gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, phải di dời chỗ ở, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia cùng một số liên hiệp địa phương tích cực tuyên truyền, vận động, đồng thời có các hình thức hỗ trợ kịp thời cho bà con sớm ổn định cuộc sống.

Trong năm 2021, MTTQ, các đoàn thể, tổ chức nhân dân tiếp tục chủ động điều chỉnh phương thức triển khai các hoạt động, làm tốt công tác xã hội hóa nguồn lực, thể hiện sự thích ứng hiệu quả với tình hình, tiếp tục đóng góp tích cực vào kết quả chung trong công tác đối ngoại của cả nước.

Nhiều cơ hội mới cho hoạt động đối ngoại nhân dân

Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Thị Hoàng Vân cho biết, năm 2022, dự báo bối cảnh quốc tế và khu vực sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, tác động đa chiều, đa cấp độ và tạo ra nhiều thách thức đối với môi trường an ninh, phát triển của các quốc gia.

Đối với Việt Nam, công tác đối ngoại, trong đó có đối ngoại nhân dân tiếp tục được triển khai trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng. Khoa học công nghệ, đặc biệt là thông tin và truyền thông có nhiều bước phát triển đột phá, mở ra nhiều cơ hội, phương thức hoạt động mới cho đối ngoại nhân dân.

Đảng ta ngày càng coi trọng và quan tâm chỉ đạo công tác đối ngoại nhân dân nhằm phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân như một trong ba trụ cột của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về phát triển đất nước.

“Cùng với những cơ hội, tình hình thế giới, khu vực và trong nước thời gian tới sẽ đặt ra nhiều thách thức và yêu cầu cao hơn đối với công tác đối ngoại nhân dân, đòi hỏi các đoàn thể, tổ chức nhân dân, các cơ quan chỉ đạo, quản lý nâng cao hơn nữa năng lực dự báo, chủ động đề xuất, tăng cường phối hợp xử lý hiệu quả các vấn đề đối ngoại”, bà Nguyễn Thị Hoàng Vân nhấn mạnh.

Ông Đồng Huy Cương, Trưởng Ban Đa phương (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) tham luận tại hội nghị

Trong bối cảnh đó, các đoàn thể, tổ chức nhân dân cần tập trung triển khai một số trọng tâm công tác như sau:

Cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Đại hội XIII và các nhiệm vụ đặt ra đối với đối ngoại nhân dân trong Chỉ thị 12/CT-TW của Ban Bí thư khóa XIII thành các chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của tổ chức.

Chú trọng công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược trong đối ngoại nhân dân; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân, bảo đảm đáp ứng tốt yêu cầu của nhiệm vụ.

Tăng cường chiều sâu và tính bền vững trong quan hệ song phương với nhân dân các nước, tham gia chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong các cơ chế đa phương quốc tế và khu vực, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế và uy tín của Việt Nam.

Đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế, tranh thủ hiệu quả các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển đất nước, đồng thời chủ động phối hợp, nắm bắt tình hình, đề xuất xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình hội nhập quốc tế, tránh để bị động, bất ngờ.

Tăng cường phối hợp giữa các kênh đối ngoại trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, vận động, đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc, tích cực tham gia vận động để Việt Nam ứng cử thành công vào Hội đồng Nhân quyền của Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025.

Tăng cường hiệu quả công tác vận động, tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài theo tinh thần Kết luận số 12 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Khắc phục những tồn tại, hạn chế, đề xuất hoàn thiện các quy chế, quy định về quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại; phát huy những nội dung, cách làm mới trong công tác đối ngoại nhân dân; tăng cường khả năng vận động xã hội hóa nguồn lực.

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đối ngoại nhân dân cho 17 cá nhân

Hội nghị đã nghe tham luận của đại diện Bộ Ngoại giao, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và Hội Nhà văn về công tác đối ngoại nhân dân.

Cũng tại sự kiện này, Ban Đối ngoại Trung ương đã trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2021.

Các nhiệm vụ trọng tâm trong quan hệ với các đối tác cụ thể năm 2022:

Với các nước láng giềng chung biên giới:

Với Lào, Campuchia, các đoàn thể, tổ chức nhân dân tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác đi vào chiều sâu và có tính bền vững. Phối hợp hiệu quả với nước bạn triển khai các hoạt động hợp tác thiết thực, có ý nghĩa nhân Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam 2022; Năm hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Campuchia – Việt Nam 2022. Phối hợp với các đối tác triển khai các hoạt động hợp tác nhân dân ASEAN trong năm Campuchia đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên của ASEAN. Nâng cao hiệu quả triển khai các chương trình, thỏa thuận hợp tác song phương, các hoạt động, cơ chế hợp tác nhân dân giữa các địa phương biên giới và theo cơ chế ba bên Việt Nam – Lào – Campuchia; nghiên cứu khả năng thúc đẩy các cơ chế hợp tác, giao lưu nhân dân khu vực sông Mekong.

Với Trung Quốc, tổ chức tốt các hoạt động trao đổi, hợp tác song phương trên các lĩnh vực, nghiên cứu tham gia các hoạt động đa phương phù hợp do đối tác Trung Quốc đề xuất.

Với các nước lớn, đối tác quan trọng: tranh thủ khai thác thế mạnh của từng nước trong các lĩnh vực hợp tác phát triển, KHCN, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, y học, nông nghiệp…

Triển khai các hoạt động phù hợp, thiết thực kỷ niệm các sự kiện lớn, quan hệ hữu nghị ngoại giao giữa Việt Nam với một số nước như 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Ấn Độ; 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc.

Với các đối tác truyền thống: tiếp tục duy trì, củng cố quan hệ, có các hình thức tri ân phù hợp. Kế thừa và phát huy tình cảm đoàn kết, hữu nghị với nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ các nước. Chú trọng các hoạt động nhân các sự kiện quan trọng của Việt Nam với các nước; tiếp tục triển khai các hoạt động phù hợp để bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân các nước.

Với các tổ chức dân chủ truyền thống: tiếp tục tham gia tích cực, có trách nhiệm vào các hoạt động chung phù hợp với khả năng, điều kiện cụ thể của Việt Nam. Đăng cai tổ chức tốt các hoạt động lớn như Đại hội lần thứ 22 của Hội đồng Hòa bình Thế giới; có các hình thức tri ân phù hợp với các tổ chức, bạn bè ủng hộ ta.

Với các đối tác hợp tác phát triển, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài: khai thác các chương trình, dự án hỗ trợ phòng chống và phục hồi sau đại dịch, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, năng lượng xanh, năng lượng tái tạo… Tham gia tích cực, trách nhiệm và có hiệu quả vào các cơ chế, diễn đàn, mạng lưới quốc tế, khu vực mà ta là thành viên, đặc biệt là các cơ chế của Liên hợp quốc và ASEAN.

Nguồn:http://vufo.org.vn/Doi-ngoai-nhan-dan-gop-phan-nang-cao-vi-the-va-uy-tin-cua-Viet-Nam-tren-truong-quoc-te-08-94958.html?lang=vn