Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Tư, 29/05/2024 00:04

ĐẠI HỘI CĐCS LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ KHÁNH HÒA

Sáng ngày 05/10/2017, CĐCS Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Thanh Phong – Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh, ông Lý Bá Lin – Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa cùng toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức là đoàn viên CĐCS Liên hiệp.

Tại Đại hội, đại diện Ban chấp hành CĐCS đã báo cáo kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2013 – 2017, trong những năm qua, Công đoàn Liên hiệp luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Công đoàn viên chức tỉnh, chi bộ cơ quan và sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền đã đạt được những thành quả trong công tác triển khai nhiệm vụ chính trị của cơ quan Liên hiệp cũng như các phong trào, hoạt động của Công đoàn cấp trên và Công đoàn khối.

Trong bài phát biểu, đồng chí Nguyễn Thanh Phong đã đánh giá cao kết quả hoạt động của CĐCS Liên hiệp trong thời gian qua, tuy nhân lực vật lực còn hạn chế nhưng CĐCS Liên hiệp đều hoàn thành các chương trình hoạt động do Công đoàn cấp trên đề ra, đồng thời mong muốn CĐCS Liên hiệp tiếp tục phát huy vai trò trong thời gian tới.

Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã bầu ra Ban chấp hành mới và thông qua Nghị quyết về các phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

Ban chấp hành CĐCS Liên hiệp nhiệm kỳ 2017 – 2022

Ý Nhi