Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Hai, 27/05/2024 01:50

Công tác ngoại giao nhân dân và phương hướng phối hợp giữa công tác đối ngoại nhân dân và ngoại giao nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ngoại giao nhân dân là một hình thức thực hiện quan hệ đối ngoại do các tổ chức quần chúng tiến hành trên tinh thần tự nguyện không mang tính chính thức của chính phủ. Ngoại giao nhân dân có vai trò quan trọng trong công tác ngoại giao nói chung. Cùng với ngoại giao Đảng và ngoại giao nhà nước, ngoại giao nhân dân được coi là “một trong ba chân kiềng” tạo nên sức mạnh ngoại giao của dân tộc.

Trong những năm qua, hoạt động ngoại giao nhân dân tại Khánh Hòa  thông qua các tổ chức quần chúng, các hội hữu nghị, cụ thể là Hội hữu nghị Việt-Nga, Hội hữu nghị Việt-Nhật, Hội hữu nghị Việt – Đức, Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Hội hữu nghị Việt-Trung, Hội ái mộ Yersin và Hội Unesco đã có đóng góp to lớn trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Thông qua hoạt động của các tổ chức trên, nhiều kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài đã tìm hiểu được thông tin và đầu tư tại Khánh Hòa; Hội Unesco đã tham gia các hoạt động phục vụ Festival biển của tỉnh trong nhiều năm, xuất bản hàng nghìn cuốn sách về biển đảo, thu thập, kêu gọi hiến tặng cổ vật để trưng bày tại Bảo tàng Khánh Hòa, triển khai phong trào “Unesco tiếp sức đến trường” ủng hộ quyên góp hàng trăm triệu đồng cho các em học sinh tỉnh Khánh Hòa; Hội Hữu nghị Việt – Nhật tổ chức Câu lạc bộ tiếng Nhật miễn phí, Câu lạc bộ Thơ giúp học ngoại ngữ, tìm hiểu văn hóa Nhật; Hội ái mộ Yersin đã có những hoạt động ý nghĩa như thực hiện chương trình khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo.

(Cuộc họp giữa Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và các hội thành viên bàn về phương hướng phối hợp hoạt động giữa ngoại giao nhà nước và ngoại giao nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa – ảnh Thu Hương)

Tuy vậy, các hội cũng gặp một số khó khăn trong hoạt động như thiếu kinh phí, thiếu kiến thức về thủ tục pháp lý, các quy định đối với việc triển khai các hoạt động.

Nhằm hỗ trợ, đẩy mạnh và phát huy hơn nữa hiệu quả vai trò của công tác đối ngoại nhân dân ngày 07/01/2019, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 112-KH/TU ngày 07/01/2019 về việc thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến 2030, trong đó có chủ trương hình thành cơ chế phối hợp giữa Sở Ngoại vụ với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Mặt trận tổ quốc tỉnh, các đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội, các hội hữu nghị trên địa bàn tỉnh để phát huy sức mạnh của các tổ chức này trong mặt trận đối ngoại nhân dân, triển khai sự kiện trong năm hữu nghị, vận động hỗ trợ đóng góp xây dựng tỉnh. Kế hoạch 112-KH/TU cũng đặt ra các mục tiêu cụ thể như:

– Tăng cường phối hợp giữa hoạt động đối ngoại nhân dân với đối ngoại của Đảng và ngoại giao Nhà nước; Phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt của Mặt trận, đoàn thể và các tổ chức nhân dân, các hội hữu nghị trong các hoạt động đối ngoại nhân dân trong tình hình mới nhằm phát huy đầy đủ sức mạnh tổng hợp, đảm bảo sự thống nhất của các tổ chức trên mặt trận đối ngoại nhân dân;

– Tăng cường xây dựng mối quan hệ thông qua vận động các hội hữu nghị, các tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hợp tác, đầu tư, hỗ trợ cho địa phương, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của họ trong việc thực hiện đường lối bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân nước ngoài nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đối ngoại nhân dân của cả hệ thống chính trị.

– Chủ động kết nối, tăng cường quan hệ với các hội hữu nghị, kiều bào, các tổ chức, cá nhân nước ngoài, các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam và các cơ quan ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài. Tiếp tục mở rộng quan hệ với các đối tác mới nhằm vận động đầu tư, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương trên nhiều lĩnh vực như văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa học kỹ thuật…

 

Nhằm triển khai Kế hoạch nêu trên, ngày 27/03/2019 Sở Ngoại vụ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh cùng các hội thành viên đã tổ chức buổi làm việc bàn bạc về việc xây dựng cơ chế phối hợp hoạt động giữa các đơn vị nói trên nhằm tăng cường hiệu quả cho các hoạt động ngoại giao của tỉnh.

Qua bàn bạc, trao đổi, các đại biểu tham dự đã đề xuất một số phương hướng hỗ trợ, hợp tác cụ thể, mang tính khả thi như: phía Sở Ngoại vụ sẽ hỗ trợ, hướng dẫn các quy định về thủ tục hành chính như thủ tục về đón tiếp các đoàn nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh cho các hội quần chúng, mời các tổ chức cùng tham gia một số hoạt động theo kế hoạch của Sở như tham gia các lớp tập huấn về hội nhập kinh tế quốc tế, tham gia các cuộc gặp gỡ với các doanh nghiệp nước ngoài, kiều bào (ví dụ như Buổi gặp gỡ giao lưu với các doanh nghiệp Nga dự định sẽ được tổ chức vào tháng 9/2019 nhân kỷ niệm Năm Hữu nghị Việt – Nga)….; phía các hội hữu nghị, các tổ chức nhân dân sẽ hỗ trợ Sở Ngoại vụ trong các công tác lễ tân, chuẩn bị các sự kiện lớn của tỉnh như Festival Biển, Năm du lịch quốc gia, hỗ trợ công tác biên, phiên dịch giúp Sở Ngoại vụ trong các buổi làm việc với các đoàn khách quốc tế hoặc giải quyết các vụ việc lãnh sự có liên quan đến người nước ngoài… góp phần vào nâng cao hiệu quả cho các hoạt động ngoại giao nói chung của tỉnh Khánh Hòa.

Nguồn: http://sngv.khanhhoa.gov.vn