Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Ba, 28/05/2024 03:58

Thể lệ Cuộc thi ảnh “Check in Nha Trang, Khánh Hòa”

THỂ LỆ Cuộc thi ảnh “Check in Nha Trang, Khánh Hòa”  trên Trang fanpage Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa  I. QUY ĐỊNH VỀ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI, TÁC PHẨM DỰ THI, HÌNH THỨC THI, THỜI GIAN TỔ CHỨC 1. Đối tượng dự thi – Tất cả công dân Việt Nam từ 18 […]

Hoãn tổ chức kỷ niệm 76 năm ngày chiến thắng phát xít

    UBND TỈNH KHÁNH HÒA HỘI HỮU NGHỊ VIỆT – NGA   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 12 /TB-VN Khánh Hòa, ngày  02  tháng 5 năm 2021     THÔNG BÁO Về việc hoãn tổ chức hoạt động kỷ niệm 76 năm […]