CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP - Chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021)- Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2021)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2021) - CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2020-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP! - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - SỐNG, CHIẾN ĐẤU, LAO ĐỘNG VÀ HỌC TẬP THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI.
Thứ Tư, 22/09/2021 00:01

Thể lệ Cuộc thi ảnh “Check in Nha Trang, Khánh Hòa”

THỂ LỆ Cuộc thi ảnh “Check in Nha Trang, Khánh Hòa”  trên Trang fanpage Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa  I. QUY ĐỊNH VỀ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI, TÁC PHẨM DỰ THI, HÌNH THỨC THI, THỜI GIAN TỔ CHỨC 1. Đối tượng dự thi – Tất cả công dân Việt Nam từ 18 […]

Hoãn tổ chức kỷ niệm 76 năm ngày chiến thắng phát xít

    UBND TỈNH KHÁNH HÒA HỘI HỮU NGHỊ VIỆT – NGA   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 12 /TB-VN Khánh Hòa, ngày  02  tháng 5 năm 2021     THÔNG BÁO Về việc hoãn tổ chức hoạt động kỷ niệm 76 năm […]