Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Tư, 29/05/2024 00:43

NGHỊ QUYẾT Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa lần thứ VII về kết quả bầu nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025

  NGHỊ QUYẾT Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa lần thứ VII về kết quả bầu nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến hành trong 02 ngày 30 […]

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ VI (2014 – 2020) & PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ VII (2020 – 2025)

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ VI (2014 – 2020) & PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ VII (2020 – 2025) ———– Phần thứ nhất TỔNG KẾT CÔNG TÁC NHIỆM KỲ VI (2014 – 2020)   ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH Khánh Hòa có vị trí chiến lược về quốc […]