Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Tư, 29/05/2024 00:13

HỘI UNESCOKHÁNH HÒA 10 NĂM NHÌN LẠI (2007-2017)

Tôi không thể nào quên buổi gặp mặt đầu tháng 8/2006 với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa – Ông Võ Lâm Phi, vốn là bạn của tôi từ trước. Anh mời tôi đến cơ quan để bàn về một vấn đề rất mới liên quan đến việc thành lập Hội Unesco […]

Tấm lòng nhân ái của bác sĩ Alexandre Yersin và Hội Ái mộ Yersin

Đã hơn một thế kỷ nay, tên tuổi nhà bác học lớn Alexander Yersin đã gắn liền với Nha Trang – Khánh Hòa. Tên ông đã trở thành một biểu tượng cao quý suốt đời tận tụy cống hiến cho khoa học, mang lại sức khỏe, niềm vui, không ngừng nâng cao đời sống của […]

Kiều bào làm công tác ngoại giao nhân dân

Đất mẹ – hai chữ thật thiêng liêng trong tâm thức của những người con đang ở xứ xa và kể cả khi họ đã trở về, ổn định cuộc sống nơi đây. Định cư tại những nước khác nhau trên thế giới sau một thời gian dài, thế nhưng quê hương – đất mẹ […]