Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Tư, 28/02/2024 10:46

Chủ tịch VUFO tiếp Thứ trưởng phụ trách Đối tác vì Đổi mới Sáng tạo, Bộ các vấn đề toàn cầu Canada

Theo bà Patricia Pena, Thứ trưởng phụ trách Đối tác vì Đổi mới Sáng tạo, Bộ các vấn đề toàn cầu Canada, việc thúc đẩy hợp tác với Việt Nam là một trong những trọng tâm được chú trọng triển khai trong khuôn khổ Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Canada.

Ngày 7/11 tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Phan Anh Sơn đã tiếp đoàn đại biểu của Bộ các vấn đề toàn cầu Canada (GAC), do bà Patricia Pena, Thứ trưởng phụ trách Đối tác vì Đổi mới Sáng tạo, làm trưởng đoàn.

GAC là cơ quan chính phủ có nhiệm vụ quản lý, lãnh đạo và hỗ trợ các hoạt động hỗ trợ nhân đạo và phát triển quốc tế từ Canada đến nước sở tại, trong khuôn khổ Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Canada.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Phan Anh Sơn và bà Patricia Pena, Thứ trưởng phụ trách Đối tác vì Đổi mới Sáng tạo, Bộ các vấn đề toàn cầu Canada tại buổi làm việc (Ảnh: Thu Hà).

Bà Patricia Pena cho biết một trong những chương trình mới nhất của GAC nhằm hỗ trợ hoạt động của các tổ chức Canada tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương là kêu gọi đề xuất, sáng kiến ở lĩnh vực phát triển hợp tác chính phủ và xây dựng thể chế. Từ nay đến giữa năm 2024, các đề xuất, sáng kiến phù hợp sẽ được lựa chọn để triển khai trong giai đoạn đầu kéo dài 5 năm.

Chủ tịch VUFO Phan Anh Sơn chia sẻ: Để thúc đẩy hơn nữa hợp tác với VUFO và các tổ chức Canada tại Việt Nam, VUFO đã xây dựng hệ thống, cơ chế liên lạc trao đổi với các đối tác Canada tại Việt Nam thường xuyên và hiệu quả, điển hình là với Đại sứ quán Canada tại Việt Nam.

Hoan nghênh các hoạt động của VUFO, bà Patricia Pena cho biết thêm những chương trình, các cuộc trao đổi đoàn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc kết nối nhân dân hai nước thuộc nhiều thành phần xã hội. Các hội hữu nghị, doanh nhân, học giả, nhà nghiên cứu cần có nhiều cơ hội gặp gỡ và trao đổi hơn nữa, qua đó góp phần phát triển hợp tác giữa hai quốc gia.

Tại buổi tiếp, hai bên cho rằng quan hệ hợp tác hai nước còn nhiều tiềm năng, nhất là quan hệ giữa các địa phương và lĩnh vực giao lưu nhân dân; tin tưởng rằng quan hệ hữu nghị, hợp tác hai nước sẽ có những bước phát triển mới trong thời gian tới.

Q.Hoa t.h

Nguồn:https://vufo.org.vn/Chu-tich-VUFO-tiep-Thu-truong-phu-trach-Doi-tac-vi-Doi-moi-Sang-tao-Bo-cac-van-de-toan-cau-Canada-08-102000.html?lang=vn