Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Tư, 28/02/2024 10:11

Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025: Tổ chức đại hội thành công, đưa Khánh Hòa bước vào giai đoạn phát triển mới

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tổ chức từ ngày 12 đến 14-10. Đây là một sự kiện trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế – xã hội của Khánh Hòa. Toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đặt kỳ vọng vào đại hội sẽ khởi đầu một giai đoạn phát triển mới.
Đại hội lần này có nhiệm vụ tổng kết lại giai đoạn 2015 – 2020 và đề ra những mục tiêu, giải pháp đến năm 2025. Để chuẩn bị tiến tới đại hội, Tỉnh ủy đã xây dựng dự thảo các văn kiện trình đại hội rất công phu, chặt chẽ, trên cơ sở phát huy dân chủ, lắng nghe các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, cán bộ, đảng viên và nhân dân và tiếp thu nghiêm túc các góp ý của các bộ, ban, ngành Trung ương.

Nhìn lại giai đoạn 2015 – 2020, toàn Đảng bộ đã đoàn kết một lòng, vừa tập trung khắc phục những hậu quả nặng nề do thiên tai liên tiếp xảy ra trong năm 2017 và 2018, những thiệt hại do đại dịch Covid-19 gây ra, vừa duy trì được tốc độ tăng trưởng của kinh tế. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, có 16/20 chỉ tiêu về kinh tế – xã hội đạt và vượt. GRDP bình quân đầu người xếp trong khoảng từ 14 đến 17/63 tỉnh, tiếp tục duy trì là 1 trong 16 tỉnh có đóng góp vào ngân sách Trung ương. Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, tiêu cực, lãng phí; phát huy sức mạnh toàn dân, củng cố lòng tin và sự đồng thuận của nhân dân; làm tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; tăng cường hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.
Với những thành tựu đạt được và những bài học rút ra từ những vấp váp, Đại hội lần thứ XVIII tiến hành với chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; phát triển nhanh, bền vững; không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân; phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa phát triển toàn diện, trở thành một trong những trung tâm kinh tế của cả nước”. Đại hội đề ra những mục tiêu cơ bản, Khánh Hòa hướng tới năm 2025 trở thành một trong những trung tâm kinh tế của cả nước, trung tâm du lịch lớn của khu vực và quốc tế. Đến năm 2030, Khánh Hòa phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, trở thành đô thị trực thuộc Trung ương. Và đến năm 2045 Khánh Hòa trở thành địa phương phát triển hiện đại; thu nhập bình quân của người dân Khánh Hòa thuộc nhóm các tỉnh, thành phố cao nhất cả nước.
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII là kết tinh trí tuệ, đại diện cho ý chí của hơn 44.000 đảng viên trong Đảng bộ. Các đại biểu sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm để thảo luận các văn kiện đại hội, sáng suốt lựa chọn những người đủ uy tín, đủ năng lực bầu vào Ban Chấp hành và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trong những ngày đại hội, toàn thể đại biểu luôn khắc sâu lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Đại hội Đảng rất quan hệ với tương lai cách mạng của Đảng ta và của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa”.

 

Nguổn:https://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202010/chao-mung-dai-hoi-dang-bo-tinh-khanh-hoa-lan-thu-xviii-nhiem-ky-2020-2025-to-chuc-dai-hoi-thanh-cong-dua-khanh-hoa-buoc-vao-giai-doan-phat-trien-moi-8188082/