Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Ba, 28/05/2024 05:59

Chặng đường hơn 20 năm hoạt động hiệu quả của Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN

Sáng 5/7, tại Hà Nội, Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN (Ủy ban) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động giai đoạn 1996 – 2017. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Hội nghị.

Chặng đường hơn 20 năm hoạt động hiệu quả của Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN

Cùng tham dự Hội nghị có khoảng 200 đại biểu là Lãnh đạo và các Ủy viên Ủy ban, nguyên Lãnh đạo Ủy ban, Lãnh đạo các bộ, ngành, tổ chức nhân dân ở Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đại diện các cơ quan giúp việc cho Ủy ban và đại diện các cơ quan đầu mối về công tác PCPNN của các bộ, ngành và địa phương.

Toàn cảnh hội nghị.

Công tác phi chính phủ nước ngoài được Đảng và Nhà nước ta coi là một bộ phận của công tác đối ngoại nhân dân, gắn liền với đường lối, chính sách đối ngoại qua từng giai đoạn phát triển của đất nước. Để giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về các vấn đề liên quan đến hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) ở Việt Nam, tháng 5/1996, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định thành lập Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ, nay là Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Bùi Thanh Sơn cho biết: Trong hơn 20 năm qua, Ủy ban đã bám sát các chủ trương của Đảng và quy định của Nhà nước, nỗ lực triển khai các nhiệm vụ được giao như: Kịp thời đề xuất và tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ các chủ trương, chính sách và ban hành các văn bản pháp quy liên quan đến công tác PCPNN; quán triệt thông tin, hướng dẫn, hỗ trợ các Bộ, ngành địa phương trong hợp tác với các tổ chức PCPNN; hướng dẫn và làm thủ tục đăng ký cho gần 1.500 lượt tổ chức PCPNN hoạt động ở Việt Nam. Bên cạnh đó, Ủy ban đã thực hiện hiệu quả công tác vận động viện trợ của các tổ chức PCPNN và hỗ trợ hiệu quả cho các địa phương cho công tác này, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Hiện nay, Việt Nam có quan hệ với trên 1.000 tổ chức PCPNN, trong đó khoảng 500 tổ chức hoạt động thường xuyên tại Việt Nam; hàng năm các tổ chức hỗ trợ khoảng 3.000 chương trình, dự án và khoản viện trợ với giá trị viện trợ giải ngân trong hơn 20 năm qua đạt trên 4,3 tỷ USD không hoàn lại. Hoạt động của các TCPCPNN được triển khai trên nhiều lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu hợp tác như: Y tế, giáo dục, phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường… đã giúp giải quyết được một số vấn đề bức thiết của người dân ở vùng khó khan, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ và người dân vùng hưởng lợi dự án, hỗ trợ các mô hình/ chuyển giao kỹ thuật tiên tiến, thúc đẩy hiểu biết và quan hệ giữa nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế…

Thủ tướng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả của Ủy ban và các bộ, ngành, địa phương đã đạt được trong thời gian vừa qua; khẳng định hoạt động của Ủy ban đã góp phần tích cực vào những thành tựu xây dựng và phát triển đất nước nói chung và của công tác đối ngoại nói riêng. Thủ tướng Chính phủ khẳng định tầm quan trọng của công tác đối ngoại nói riêng. Thủ tướng Chính phủ khẳng định tầm quan trọng của công tác PCPNN và đề nghị Uỷ ban, các bộ, ngành địa phương tạo điều kiện cho các TCPCPNN hoạt động tại Việt Nam, phù hợp với các ưu tiên của Việt Nam và theo đúng các quy định của pháp luật. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu phải thống nhất nhận thức về công tác PCPNN, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Uỷ ban, đổi mới cắt giảm thủ tục hành chính, hoàn thiện các văn bản pháp quy liên ngành và tăng cường vận động và hợp tác với các TCPCPNN.

Hội nghị được tổ chức lần này nhằm đánh giá kết quả hoạt động, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban trong việc giúp Thủ tướng Chính phủ quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN; đề xuất những chính sách, biện pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCPNN trong thời gian tới.

Nguồn: http://thoidai.com.vn