Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Bảy, 13/04/2024 04:23

Bạn bè Quốc tế gửi thư chúc mừng Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam

(VUFO) Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, Đại sư quán Lào tại Việt Nam, Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ – Việt Nam bang Tây Bengal, Hội Đoàn kết Xri Lan-ca – Việt Nam, đã gửi thư chúc mừng bạn bè, đối tác và nhân dân Việt Nam.

Ảnh: Internet

Trong thư bạn bè Quốc tế đã chúc mừng những thành tựu to lớn của Việt Nam, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam, đời sống người dân từng bước được cải thiện, Việt Nam ổn định về chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế tăng trưởng liên tục, vai trò và uy tín ngày càng cao trong khu vực và quốc tế.

Nhân dịp này, bạn bè quốc tế bày tỏ lòng kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn toàn đúng về đất nước và con người Việt Nam, về lựa chọn con đường phát triển cho dân tộc Việt Nam.

Nguồn:http://vufo.org.vn/Ban-be-Quoc-te-gui-thu-chuc-mung-Quoc-khanh-nuoc-CHXHCN-Viet-Nam-08-13654.html?lang=vn