Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Bảy, 20/04/2024 01:30

BÀI PHÁT BIỂU CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI LIÊN HIỆP VÀ CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN

BÀI PHÁT BIỂU CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI LIÊN HIỆP

VÀ CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN

của đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng,

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa

(Ngày 31/7/2020)

 

Kính thưa đồng chí Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam,

Kính thưa Đoàn Chủ tịch,

Thưa các đồng chí đại biểu, các vị khách quý và toàn thể Đại hội,

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội Đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin gửi đến các đồng chí đại biểu, các vị khách quý tình cảm thân thiết và lời chào trân trọng nhất. Chúc Đại hội của chúng ta thành công mỹ mãn.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Hoạt động đối ngoại nhân dân đã được Đảng ta xác định có vai trò, vị trí, lợi thế và tầm quan trọng đặc biệt, xem đây là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân; cùng với đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước tạo thành thế chân kiềng vững chắc cho nền ngoại giao Việt Nam.

Bám sát tinh thần chỉ đạo đó, thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, với nhiều hoạt động đa dạng, phù hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và các tổ chức thành viên đã triển khai hiệu quả và hoàn thành khá toàn diện nhiệm vụ đề ra, một cách đồng bộ, rộng khắp trên cả 3 mặt trận: ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa.

Đáng chú ý, các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị đối với các nước, các tổ chức quốc tế được tập trung triển khai với nhiều nét mới, phong phú, thiết thực, thu hút sự tham gia của đông đảo bạn bè các nước trên thế giới. Trong đó, đã chú trọng phát triển các loại hình đối thoại theo hướng xã hội hóa, đa dạng hóa, đa phương hóa; tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước; thiết lập được nhiều mối quan hệ với bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài; vận động ngày càng hiệu quả các nguồn tài trợ để thực hiện công tác giảm nghèo, đầu tư phát triển các lĩnh vực giáo dục, y tế, gắn với giải quyết hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc v.v… Qua đó, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Khánh Hòa với các nước trong khu vực và trên thế giới, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng quê hương Khánh Hòa ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu đạt được của các đồng chí trong nhiệm kỳ qua.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận: trong hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế, tồn tại, cần khẩn trương tập trung khắc phục, nhất là: chưa khai thác một cách xứng đáng và hiệu quả tiềm năng của các tổ chức phi chính phủ để hỗ trợ chương trình an sinh xã hội của tỉnh; hoạt động của một số tổ chức thành viên của Liên hiệp có nơi, có lúc còn thiếu tính chủ động, sáng tạo; công tác phối hợp với các sở, ngành, doanh nghiệp, các viện, trường trong tỉnh để tổ chức các hoạt động giao lưu, hội thảo, hợp tác nghiên cứu khoa học với các đối tác nước ngoài chưa thường xuyên và thực sự hiệu quả.

Kính thưa các đồng chí và các bạn,

Thưa toàn thể Đại hội!

Giai đoạn hiện nay, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Tuy nhiên, dự báo tình hình quốc tế, khu vực và trong nước sẽ có những diễn biến phức tạp, khó lường. Các thế lực phản động, phần tử cơ hội chính trị sẽ tăng cường các hoạt động chống phá ta, lợi dụng những sơ hở trong công tác quản lý nhà nước, vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo; các tồn tại, hạn chế, khó khăn trong phát triển kinh tế – xã hội để xuyên tạc, làm giảm lòng tin Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Thêm vào đó, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế tri thức, kinh tế số, xu hướng quốc tế hóa nguồn nhân lực… đem lại nhiều vận hội, thời cơ nhưng nếu chúng ta không nắm bắt được sẽ trở thành những thách thức và trở lực lớn.

Trước bối cảnh đó, việc xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác lâu dài, hiệu quả với các tổ chức nhân dân và bạn bè quốc tế là hết sức cần thiết. Trong đó, đối ngoại nhân dân cần phát huy sứ mệnh “mở đường” cho ngoại giao Nhà nước và làm “cầu nối” để xúc tiến, thiết lập các mối quan hệ chính thức giữa tỉnh với các địa phương nước ngoài; gắn kết chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân với các hoạt động ngoại giao kinh tế, chính trị, văn hóa và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, vì sự phát triển chung của quê hương, đất nước.

Để thực hiện tốt vai trò quan trọng đó, trong thời gian đến, trên cơ sở tiếp thu, cụ thể hóa những ý kiến chỉ đạo hết sức sâu sắc, nhằm định hướng những trọng tâm về công tác đối ngoại nhân dân của đồng chí Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, tôi đề nghị các đồng chí tập trung thực hiện tốt 4 nhóm giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới”, lồng ghép chặt chẽ với việc triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương liên quan đến công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, bằng những kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, với các giải pháp mạnh mẽ, mang tính đột phá, với lộ trình và bước đi thích hợp.

Trong đó, ưu tiên tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa năng lực, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và các tổ chức thành viên, gắn với tiếp tục củng cố và phát triển các tổ chức hội hữu nghị song phương, đa phương, làm nòng cốt và là đầu mối triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân. Chú trọng, phát huy tinh thần “chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả” trong triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân, hướng vào nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền có chiều sâu để làm tốt công tác dân vận đối với Nhân dân ta, Nhân dân các nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Nhất là quan tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển trang thông tin điện tử bằng tiếng nước ngoài để thông tin đến bè bạn quốc tế về hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam; tiềm năng, thế mạnh và thành tựu phát triển của quê hương, đất nước cũng như những vấn đề liên quan đến nhân quyền, tôn giáo, dân tộc, chủ quyền biển, đảo…, đưa Khánh Hòa – Việt Nam ngày càng đến gần với bạn bè quốc tế, cũng như kiều bào ta trên toàn thế giới.

Thứ hai, chú trọng thiết lập và chủ động xúc tiến, phát triển các mối quan hệ hữu nghị với bạn bè, đối tác quốc tế; đặc biệt củng cố, thắt chặt quan hệ hợp tác với các nước láng giềng, các nước trong khu vực, các nước bạn bè truyền thống. Quan tâm nâng cao chất lượng nội dung, hiệu quả trong từng hoạt động đối ngoại. Phát huy thế mạnh đặc thù của các hội thành viên, tích cực tương tác, hỗ trợ nhau trong hoạt động, tập trung vào chủ động tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động đối ngoại, gắn với thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch, khoa học, công nghệ, văn hóa, giáo dục… Bên cạnh đó, thường xuyên nắm tình hình, kịp thời có hình thức đấu tranh hiệu quả chống lại các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, nhằm bảo vệ hình ảnh và lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Thứ ba, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về các hoạt động phi chính phủ trên địa bàn. Đồng thời, phát huy hiệu quả vai trò đầu mối, cầu nối, tăng cường các mối quan hệ hợp tác quốc tế nhằm tranh thủ vận động nguồn viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh, nhất là các dự án có quy mô lớn, lâu dài và mang tính bền vững trong các lĩnh vực y tế, giáo dục và giảm nghèo… Cũng như vận động các tổ chức này tham gia vào các hoạt động hữu nghị của tỉnh nhà.

Thứ tư, tiếp tục củng cố, xây dựng khối đoàn kết nội bộ, gắn với kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan chuyên trách của Liên hiệp, cũng như các tổ chức thành viên, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Đồng thời, khẩn trương xây dựng Quy chế phối hợp giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị với các sở, ban, ngành trong công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh. Qua đó, tạo các điều kiện, nền tảng thực hiện tốt vai trò là cầu nối nhằm bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa 3 trụ cột của nền ngoại giao và giữa các tổ chức nhân dân, nhằm phát huy đầy đủ sức mạnh tổng hợp, sự đồng bộ, thống nhất của các tổ chức trên mặt trận đối ngoại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn cách mạng mới.

Thưa quý vị đại biểu,

Thưa toàn thể Đại hội,

Bước vào thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 – 2025, tôi tin tưởng Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh khóa VII sẽ phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết công tác và quyết tâm chính trị, để lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Liên hiệp và các tổ chức thành viên vươn lên tầm cao mới, tiếp tục đóng góp hiệu quả tâm sức, trí tuệ vào hoạt động đối ngoại nhân dân của Khánh Hòa, góp phần thúc đẩy quê hương thân yêu tiến nhanh, tiến vững chắc trên con đường đổi mới.

Cuối cùng, xin chúc quý vị đại biểu, các vị khách quý sức khỏe, hạnh phúc. Chúc các đồng chí và các bạn có những ngày làm việc hiệu quả và những ấn tượng hay, kỷ niệm đẹp khi đến với thành phố biển Nha Trang thơ mộng, hiền hòa.

Xin trân trọng cảm ơn!