Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Ba, 28/05/2024 06:07

ASEAN xây dựng kế hoạch hành động về phụ nữ, hòa bình và an ninh

     Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang soạn thảo Kế hoạch hành động nhằm thực thi Tuyên bố chung ASEAN về thúc đẩy chương trình nghị sự về phụ nữ, hòa bình và an ninh đã được các nhà lãnh đạo ASEAN thông qua năm 2017.

Ảnh minh họa. Nguồn: ASEAN.org

Ngoài thực thi Tuyên bố chung ASEAN, việc xây dựng Kế hoạch cũng là một trong những khuyến nghị chính của Nghiên cứu khu vực ASEAN về phụ nữ, hòa bình và an ninh được khởi động vào năm 2021 với sự hỗ trợ của Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) và Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women).

“Các nguyên tắc cốt lõi của chương trình nghị sự về phụ nữ, hòa bình và an ninh hiện phù hợp hơn so với trước đây” – Phó Tổng thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng Văn hóa-Xã hội Ekkaphab Phanthavong nhấn mạnh.

Để tìm kiếm và đạt được các giải pháp bền vững cho các vấn đề xã hội, điều quan trọng là phải dựa trên quan điểm giới để hiểu tác động và tạo ra các phản ứng toàn diện nhằm phục hồi các cộng đồng và các quốc gia.

Trong thời gian qua, Ủy ban phụ nữ ASEAN (ACW) và Ủy ban thúc đẩy và bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN (ACWC) đã chủ trì phối hợp thực hiện chương trình nghị sự về phụ nữ, hòa bình và an ninh trên ba trụ cột Cộng đồng ASEAN và soạn thảo Kế hoạch hành động khu vực trong lĩnh vực này.

Việc xây dựng Kế hoạch hành động khu vực nói trên có sự tham gia, giám sát của nhiều cơ quan ngành ASEAN về bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, nhân quyền, quản lý thảm họa và hỗ trợ nhân đạo”.

Cách tiếp cận này cũng phù hợp với các cam kết khu vực và quốc tế, đặc biệt là Nghị quyết 1325 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Tuyên bố chung ASEAN về thúc đẩy chương trình nghị sự về phụ nữ, hòa bình và an ninh.

Hiện công tác xây dựng Kế hoạch hành động này đang được chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ thông qua Chương trình đối tác về tối ưu hóa hợp tác khu vực trong các Cộng đồng Chính trị – An ninh, và Văn hóa – Xã hội (ASEAN-USAID PROSPECT), UN Women, Canada và Ban Thư ký ASEAN.

Dự kiến, văn kiện này sẽ được đệ trình lên các nhà lãnh đạo ASEAN vào tháng 11/2022.

Nguồn: https://thoidai.com.vn/asean-xay-dung-ke-hoach-hanh-dong-ve-phu-nu-hoa-binh-va-an-ninh-162551.html